Distances līgumsŠis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.petitbabu.eu īpašnieku SIA Adtex Group, vienotais reģistrācijas Nr. 40203285847, juridiskā adrese: Ventspils iela 43, Rīga, LV-1002, Latvija, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas veic pirkumu www.petitbabu.eu interneta tirdzniecības vietnē vai arī izsaka vēlmi iegādāties preces, rakstot uz e-pastu info@petitbabu.eu.

Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.petitbabu.eu interneta tirdzniecības vietnē.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā Privātuma politika.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā bērnu tekstila preces un aksesuārus (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

 

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.petitbabu.eu veicot pasūtījumu. Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju nospiežot uz lauka „Noformēt pirkumu“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz info@petitbabu.eu Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis interneta veikala www.petitbabu.eu pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi, lūdzam sazināties ar mums rakstot e-pastu uz info@petitbabu.eu.

 

3. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot sekojošus uzņēmumus ar kuriem SIA Adtex Group ir noslēdzis sadarbības līgumus par pasūtījuma piegādes nodrošināšanu: SIA “DPD Latvija”, SIA “Omniva”, SIA “Venipak Latvija”  (turpmāk kurjerpasts).

 

4. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

5. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu apstrādi Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās – pasūtījumi netiek apstrādāti. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma apstrāde tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir saņemta apmaksa par veikto pasūtījumu.

6. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

7. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Pasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

8. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

8.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
           8.2. Saskaņā ar MK 255 panta 22.punktu – gadījumi, kuros patērētājs nevar izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības:
1. Individualizēta vai personalizēta prece – izgatavota pēc individuāliem patērētāja norādījumiem
2. Preces bojāšanās risks – prece ātri bojājas
3. Preces derīguma termiņš – precei tuvojas derīguma termiņa beigas
4. Veselības un higiēnas apsvērumi – atvērts tādas preces iepakojums, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ
5. Preces kas iegādātas izpārdošanas laikā.

8.3. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

8.4. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu  info@petitbabu.eu
Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

8.5. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

8.6. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

8.7. Naudu par Preci Pārdevējs atgriež Pircējam tādā pašā veidā, kā tika veikts norēķins par Preču iegādi. Nauda tiek atgriezta Pircējam  14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja birojā (Ventspils iela 43, Rīga, LV-1002, Latvija) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

9. Vidējais piegādes laiks ir 3 (trīs) līdz 5 (piecas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.

10. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). 


11. Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā www.petitbabu.eu ar bankas karti (MasterCard, Visa) , PayPal vai ar pārskaitījumu uz SIA Adtex Group konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

12. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

13. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.